O pochodu

O pochodu

Ve středu 11. 5. 2022 v rámci Rektorského sportovního dne 2022 se uskuteční pochod Z Trojky na Petřín 2022. Tato aktivita je určena hlavně pro studentky a studenty oboru Všeobecné ošetřovatelství na 3. LF UK, ale také pro studentky a studenty jiných oborů na 3. LF UK. Podmínkou je kladný vztah k ošetřovatelství :-)

Pochod Z Trojky na Petřín jsme plánovali v roce 2020 k oslavě Mezinárodního roku sester a porodních asistentek, ale COVID nám to překazil. Letos se pokusíme o restart a doufáme, že se pochod stane tradicí.


První ročník

První ročník

Ve středu 11. 5. 2022 v rámci Rektorského sportovního dne 2022 se uskutečnil první ročník pochodu Z Trojky na Petřín.

Pochod Z Trojky na Petřín se plánoval v roce 2020 k oslavě Mezinárodního roku sester a porodních asistentek, ale COVID to překazil. Letos proběhl restart a my všichni doufáme, že se pochod stane tradicí.

Jednalo se o náročnou fyzickou aktivitu. V horkém počasí 3 skupiny studentů absolvovaly 15ti kilometrovou trasu, která vedla částečně městskou zástavbou, ale především městskými parky. Pro řadu účastníků to bylo objevné putování. Pochodu se zúčastnilo celkem 90 studentů Všeobecného ošetřovatelství, přidali se 4 studenti Všeobecného lékařství z 3. LF UK a dokonce i tři studenti General Medicine z 1. LF UK z Dubaje.

Cílem pochodu byly zahrady Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (NMSKB) na Petříně. Ve spolupráci s hlavní sestrou Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Mgr. Dobromilou Sukupovou, DiS, PR oddělením NMSKB a dobrovolníky z řad studentů 2. ročníku oboru Všeobecné ošetřovatelství se všichni unavení poutníci občerstvili a po odpočinku se seznámili s historií a posláním nemocnice.

Každý účastník, který vydržel až do konce, dostal perníkovou medaili ozdobenou logem 3. LF a NMSKB. V počtu 100 ks upekla a nazdobila absolventka Bc. Klára Kutová Šerých – moc děkujeme. Chtěla bych poděkovat přednostce Ústavu ošetřovatelství PhDr. Haně Svobodové, Ph.D. a děkanu 3. LF prof. MUDr. Petru Widimskému, DrSc. za finanční podporu této akce. Za organizační tým bych ráda poděkovala všem účastníkům, že disciplinovaně zvládli celý dlouhý pochod a prokázali výbornou fyzickou kondici a vytrvalost.
Chtěla bych poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se zásadním způsobem zasloužili o úspěch této akce, a to jmenovitě studentům (v abecedním pořadí) Denise Beranové, Michaele Blektové, Veronice Lechnýřové, Martě Müllerové, Kateřině Novákové, Nikole Procházkové, Anastasii Sakun, Lucii Vesecké, Janě Zittové, Pavle Zmrzlé a absolventům Bc. Kláře Kutové Šerých a Bc. Danielu Dusovi. Za laskavé, vlídné a pohostinné přijetí patří velký dík pracovníkům NMSKB, zejména panu Mgr. Danielu Soukupovi, Ph.D., Ingr. Dagmar Kuncové, Mgr. Andree Králové.
Zvláštní poděkování patří hlavní sestře NMSKB Mgr. Dobromile Sukupové, DiS., absolventce 3. LF UK, za velkou podporu této akce od samého začátku a S.M. Stanislavě za chuťově vynikající zvládnutí hromadné úpravy špekáčků alternativním způsobem. Bylo nám na Petříně u sester Boromejek moc dobře a doufáme, že za rok se tam zase (jinou trasou) v rámci Rektorského sportovního dne 10.5.2023 z Trojky znovu vydáme :-)


Last but not least:
Dne 12. 5. 2022 slavíme Mezinárodní den sester. Naše putování bylo skvělou oslavou sesterství, vzájemnosti a radosti z pomoci druhým. Moc všem sestrám, studentům a studentkám Všeobecného ošetřovatelství a Intenzivní péče na 3. LF UK blahopřejeme :-)

Za organizační tým Marie Zvoníčková

Mapa

Mapa

Kliknutím na odkaz zobrazíte mapu pochodu, použijte webový prohlížeč nebo aplikaci ve svém chytrém telefonu.

Organizační tým

Organizační tým

Marie Zvoníčková

Klára Kutová Šerých