O pochodu

O pochodu

V úterý 14. 5. 2024 se v rámci Rektorského sportovního dne 2024 uskuteční již třetí ročník pochodu Z Trojky na Petřín 2024. Pochodu se opět mohou účastnit studenti a zaměstnanci všech fakult Univerzity Karlovy. Vzhledem k cílové destinaci – Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - je tato aktivita určena hlavně studentkám a studentům zdravotnických oborů, a především oboru Všeobecné ošetřovatelství, rádi ale uvítáme všechny zájemce :-) Pochod Z Trojky na Petřín jsme poprvé plánovali v roce 2020 k oslavě Mezinárodního roku sester a porodních asistentek, ale COVID nám to překazil. V roce 2022 proběhl první a velice úspěšný ročník, na který se v roce 2023 povedlo navázat a v tradici bychom rádi pokračovali.


Chcete se také zúčastnit?

Jste studentem/studentkou zdravotnických oborů, máte kladný vztah k ošetřovatelství nebo k procházkám krásnou Prahou a chcete jít s námi? Přihlaste se na pochod!

Přihlásit se k pochodu

Organizace

Organizace

Start pochodu bude na parkovišti před hlavní budovou 3. LF UK. Pochodu se mohou zúčastnit jenom registrovaní zájemci.
Maximální počet účastníků je 90, rozdělených do 3 skupin.


Registrace první skupiny proběhne od 7,45, start bude v 8,00 hod.
Registrace druhé skupiny proběhne od 8,15, start bude v 8,30 hod.
Registrace třetí skupiny proběhne od 8,45, start bude v 9,00 hod.


Pochod vede pražskými parky, trasa je cca 11,5 km dlouhá, předpokládaná délka pochodu je 2,5 hodin. Cílem pochodu jsou zahrady Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (NMSKB) na Petříně, tedy místa, která nejsou běžně dostupná.

Pro účastníky, kteří dojdou až sem, je zajištěno občerstvení a sportovní program. Ve spolupráci s hlavní sestrou Mgr. Dobromilou Sukupovou a jejími spolupracovníky z NMSKB je připraven i kulturní program – seznámení s historií a současností NMSKB.

Pochod je náročný, proto je důležité se dobře připravit. Doporučujeme pohodlnou turistickou obuv a pohodlné oblečení. V každém případě si vezměte pokrývku hlavy, láhev s vodou a svačinu, curapor nebo jiný rychloobvaz na odřeniny.


Kde jsou další informace?

Do startu nám zbývá ještě týden času, jak se bude termín blížit, budeme vás zásobovat dalšími informacemi :-)

10

Parků

11km

Délka trasy

90

Účastníků

První ročník

Předchozí ročníky

Ve středu 11. 5. 2022 v rámci Rektorského sportovního dne 2022 se uskutečnil první ročník pochodu Z Trojky na Petřín.

Pochod Z Trojky na Petřín se plánoval v roce 2020 k oslavě Mezinárodního roku sester a porodních asistentek, ale COVID to překazil. Letos proběhl restart a my všichni doufáme, že se pochod stane tradicí.

Jednalo se o náročnou fyzickou aktivitu. V horkém počasí 3 skupiny studentů absolvovaly 15ti kilometrovou trasu, která vedla částečně městskou zástavbou, ale především městskými parky. Pro řadu účastníků to bylo objevné putování. Pochodu se zúčastnilo celkem 90 studentů Všeobecného ošetřovatelství, přidali se 4 studenti Všeobecného lékařství z 3. LF UK a dokonce i tři studenti General Medicine z 1. LF UK z Dubaje.

Cílem pochodu byly zahrady Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (NMSKB) na Petříně. Ve spolupráci s hlavní sestrou Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Mgr. Dobromilou Sukupovou, DiS, PR oddělením NMSKB a dobrovolníky z řad studentů 2. ročníku oboru Všeobecné ošetřovatelství se všichni unavení poutníci občerstvili a po odpočinku se seznámili s historií a posláním nemocnice.

Každý účastník, který vydržel až do konce, dostal perníkovou medaili ozdobenou logem 3. LF a NMSKB. V počtu 100 ks upekla a nazdobila absolventka Bc. Klára Kutová Šerých – moc děkujeme. Chtěla bych poděkovat přednostce Ústavu ošetřovatelství PhDr. Haně Svobodové, Ph.D. a děkanu 3. LF prof. MUDr. Petru Widimskému, DrSc. za finanční podporu této akce. Za organizační tým bych ráda poděkovala všem účastníkům, že disciplinovaně zvládli celý dlouhý pochod a prokázali výbornou fyzickou kondici a vytrvalost.
Chtěla bych poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se zásadním způsobem zasloužili o úspěch této akce, a to jmenovitě studentům (v abecedním pořadí) Denise Beranové, Michaele Blektové, Veronice Lechnýřové, Martě Müllerové, Kateřině Novákové, Nikole Procházkové, Anastasii Sakun, Lucii Vesecké, Janě Zittové, Pavle Zmrzlé a absolventům Bc. Kláře Kutové Šerých a Bc. Danielu Dusovi. Za laskavé, vlídné a pohostinné přijetí patří velký dík pracovníkům NMSKB, zejména panu Mgr. Danielu Soukupovi, Ph.D., Ingr. Dagmar Kuncové, Mgr. Andree Králové.
Zvláštní poděkování patří hlavní sestře NMSKB Mgr. Dobromile Sukupové, DiS., absolventce 3. LF UK, za velkou podporu této akce od samého začátku a S.M. Stanislavě za chuťově vynikající zvládnutí hromadné úpravy špekáčků alternativním způsobem. Bylo nám na Petříně u sester Boromejek moc dobře a doufáme, že za rok se tam zase (jinou trasou) v rámci Rektorského sportovního dne 10.5.2023 z Trojky znovu vydáme :-)


Last but not least:
Dne 12. 5. 2022 slavíme Mezinárodní den sester. Naše putování bylo skvělou oslavou sesterství, vzájemnosti a radosti z pomoci druhým. Moc všem sestrám, studentům a studentkám Všeobecného ošetřovatelství a Intenzivní péče na 3. LF UK blahopřejeme :-)

Za organizační tým Marie Zvoníčková

Druhý ročník

V rámci univerzitního Rektorského sportovního dne 2023 se ve středu 10.5. konal již druhý ročník pochodu Z Trojky na Petřín.

Naším cílem byly opět zahrady Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (NMSKB). Letos jsme s lehce upravenou trasou ušli příjemných 12 kilometrů od fakulty na Vinohradech, přes pražské parky i městskou zástavbu, rozkvetlý Vyšehrad i jeho železniční most a putování zakončili finálním výšlapem na Petřín, kde na nás v krásných zahradách sester Boromejek čekalo občerstvení připravené v místním provozu S. M. Stanislavou Bc. Marií Vitáskovou.

Ve spolupráci s hlavní sestrou NMSKB (a absolventkou 3. lékařské fakulty) S. M. Norbertou Mgr. Dobromilou Sukupovou, personálním oddělením NMSKB a dobrovolníky z řad studentů Všeobecného ošetřovatelství se všichni účastníci pochodu osvěžili, občerstvili a následně si v aule poslechli představení nemocnice a jejích jednotlivých oddělení.

Na závěr byl každý z poutníků obdarován perníkovou medailí zdobenou logem NMSKB a 3. LF, které pro nás připravila další absolventka Bc. Klára Kutová Šerých.

Za všechny účastníky moc děkujeme celému týmu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, hlavním fakultním organizátorům PhDr. Marii Zvoníčkové a Janu Poušovi i všem dalším zúčastněným, díky kterým se akce podařila. Těšíme se na další spolupráci a začínáme plánovat trasu na Rektorský sportovní den 2024!


Za organizační tým Lucie Ťukalová

Mapa

Mapa

Kliknutím na odkaz zobrazíte mapu pochodu, použijte webový prohlížeč nebo aplikaci ve svém chytrém telefonu.

Organizační tým

Organizační tým

Za 3. LF UK

Marie Zvoníčková
Klára Kutová Šerých
Tereza Bakusová
Lydie Obrusníková
Jana Holubová
Jaroslav Valdauf
Jan Pouš
Anička Koubová
Bohunka Novotná
Eliška Holečková
David Zamazal
Eliška Vošická
Ema Fišerová
Lucie Ťukalová
Markéta Rozehnalová
Natka Dvořáková
Šárka Plačková
Veronika Mazná
Žofie Beranová
Zdeněk Tlachač
Aneta Lukešová

Za NMSKB

Sestra Norberta
Sestra Stanislava
Dagmar Kuncová